تاریخ خبر : 1393/11/05 6:27 ب ظ

همه چیز درباره مبلغ و زمان واريز عیدی سال 1394

شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز): عیدی کارگران امسال بین یک میلیون و 200 هزار تومان تا یک میلیون و 800 هزار تومان تعیین شده است. با اینحال عیدی کارمندان دولت 503 هزار تومان خواهد بود. یعنی کارمندان حداقل 700 هزار تومان کمتر از کارگران عیدی و پاداش می گیرند.

به گزارش خبرنگار شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز)، دولت تصویب کرده که مشمولان قانون کار برای امسال، حداقل یک میلیون و 218 هزار تومان و حداکثر یک میلیون و 827 هزار تومان عیدی بگیرند اما دولت تصمیم گرفته تا به کارمندان خودش کمترین پاداش ممکن را پرداخت کند؛ 503 هزار تومان. یعنی کارمندان دولت حداقل 700 هزار تومان کمتر از مشمولان قانون کار عیدی و پاداش سالانه دریافت می کنند.

تفاوت دو رقمی که کارفرمایان به کارگران خودپرداخت خواهند کرد، به خاطر آن است که کارفرما باید به اندازه حقوق حداقل 60 روز کار یا حقوق 90 روز کار کارگر به او عیدی و پاداش پایان سال پرداخت کند. حتی اگر نیروی کار اخراج و بازنشسته شده باشد یا استعفا داده باشد، حق دارد به نسبت روزهایی که کار کرده، عیدی و پاداش دریافت کند اما این مسئله همیشه رعایت نمی شود.

عیدی کارمندان دولت نیز 503 هزار تومان خواهد بود، یعنی حداقل 700 هزار تومان کمتر از عیدانه کارگران.

اگر خودتان مشمول قانون کار بوده اید یا در میان خانوده و دوست و آشنا، کسی را می شناسید که مشمول قانون کار به شمار بیاید، حتما تجربه کرده اید که کارفرما از پرداخت کامل مبلغ عیدی طفره رفته یا اینکه دیر و زود پرداخت کرده است. پرداخت به موقع و بی کم و کاست عیدی و پاداش سالانه بستگی زیادی به انصاف کارفرمایتان دارد. کارفرماها هزار و یک دلیل برای این مسئله دارند؛ اوضاع بد مالی بنگاه یا کارگاه، رایج ترین دلیل یا بهانه است.

مبلغ عیدی کارگران چقدر است؟

براساس مبلغ مصوب مزد کارگری امسال، یعنی ماهانه 609 هزار تومان، مشمولان قانون کار می توانند دو تا سه برابر حداقل دستمزدخودرا به عنوان عیدی دریافت کنند. پرداخت عیدی کارگران از مبلغ یک میلیون و 218 هزار تومان شروع می شود و تا سقف یک میلیون و 827 هزار تومان می تواند ادامه داشته باشد. کارفرمایان می توانند این مبلغ را از ابتدای بهمن ماه تا پایان اسفند به نیروهای خود پرداخت کنند.

کارفرما بیش از مبلغ سقف، عیدی بدهد تخلف کرده

اگر کسی دستمزد 750 هزار تومان دریافت می کند، مبلغ عیدی او تا پایان سال یک میلیون و 500 هزار تومان خواهد بود. این عدد برابر دو برابر حداقل مزد اوست. یعنی او نمی تواند سه برابر دستمزدش و معادل دو میلیون و 250 هزار تومان عیدی بگیرد. دلیلش واضح است، چرا که سه برابر حقوق او از سقف یک میلیون و 827 هزار تومان تجاوز می کندو این خلاف قانون است اما قانون می گوید کارفرما نه به اندازه سه برابر که به اندازه بیشتر از دو برابر دستمزد این فرد و تا سقف یک میلیون و 827 هزار تومان می تواند به او عیدی بدهد. در این صورت کارفرما تخلف نکرده است.

روال پرداخت عیدی و پاداش سالانه چگونه است؟

هر کارگر در سال 93 معادل 60 روز از آخرین مزدی که امسال دریافت می کند، عیدی می گیرد. یعنی اگر کسی در اسفند ماه X هزار تومان حقوق دریافت کند، حداقل دو برابر آن باید عیدی بگیرد. این قانون کلیه کارگران مشمول قانون کار بخش خصوصی و دولتی را دربر می گیرد. این مبلغ حداقل دریافتی یک کارگر است که از اولین روز کاری فروردین ماه 93 تا آخرین روزکاری سال جاری با کارفرمای خود قرارداد داشته باشد.

کارگران فصلی چقدر عیدی می گیرند؟

اگر یک کارگر کمتر از یک سال را زیر نظر کارفرمای خود مشغول بوده است یا اینکه کارگر فصلی باشد، باید براساس همان 60 روز ولی به

نسبت تعداد روزهای کار کردن خود در سال 93 عیدی و پاداش پایانس ال دریافت کند.

کارگران پاره وقت چقدر عیدی می گیرند؟

ماده 29 قانون کار می گوید که مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده مشغول به کار بوده اند، به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود که عیدی و پاداش نیز بر همین اساس محاسبه و پرداخت خواهد شد.

کارگران ساعتی چقدر عیدی دریافت می کنند؟

کارکنانی که به صورت ساعتی کار می کنند حقوق ماهانه ثابت ندارند و دستمزد آنها در ماه متغیر است، بنابراین برای محاسبه عیدی و پاداش، میانگین حقوق سه ماه آخر خدمت آنها مبنای محاسبه قرار می گیرد.

وضعیت پرداخت عیدی در صورت قطع همکاری

اگر یک کارگر در طول سال 93 بازنشسته شده باشد یا استعفا داده باشد یا اینکه کارفرما او را اخراج کرده باشد، به اندازه روزهایی که کار کرده است باید عیدی و پاداش سالانه دریافت کند.

کارگاه ها به جای عیدی چه هدایایی می توانند بدهند؟

مزایا و عیدی که کارگر در پایان سال دریافت می کند، جزیی از مزد و حقوق اوست و از این جنبه، عیدی حقی است از سوی کارگر بر گردن کارفرما. فوق العاده شغل، سختی کار و هر آنچه به تبع شغل به کارگر داده می شود، جزو مزد اوست و باید در محاسبه عیدی و پاداش لحاظ شود، بنابراین مزایای رفاهی و انگیزشی از قبیل کمک عائله مندی، کمک هزینه مسکن، بن خوار و بار و پاداش افزایش تولید جزو مزد به شمار نیامده و در پرداخت عیدی و پاداش لحاظ نمی شود.

مرخصی کارگران در عیدی تاثیر دارد؟

مدت مرخصی استعلاجی که به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد، جزو سوابق کار کارگران محسوب می شود، بنابراین روزهای مرخصی مشمول پرداخت عیدی و پاداش سالانه خواهد بود.

ارتباط عیدی به دولتی و خصوصی بودن کارگاه

کارگاه چه خصوصی باشد و چه دولتی، کارفرمای آن باید به کارگر خود عیدی یکسان بدهد. این مشمول کارگاه های تعاونی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی هم می شود. این کارگاه ها هیچ برتری و کمبودی نسبت به هم ندارند.

کارفرما نباید بیشتر از مبلغ مصوب، عیدی بدهد

براساس قوانین مصوب سال های 1359 و 1370 پرداخت هرگونه وجه بابت عیدی و پاداش سالانه علاوه بر مبلغی که در قانون مشخص شده، مجاز نیست. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل 90 روز حداقل مزد روزانه قانونی بیشتر شود.

کارفرما می تواند عیدی را در طول سال بپردازد؟

برسااس قانونی که مجلس شورای اسلامی در سال 1370 تصویب کرده، پرداخت عیدی و پاداش آخر سال، تنها در پایان سال جاری ممکن است. بر این اساس، هرگونه پرداخت از این بابت در طول سال می تواند صرفا علی الحساب عیدی و پاداش آخر سال محسوب شود.

پرداخت عیدی از بهمن ماه

این مسئله به پیشنهاد نهادهای کارگری تصویب شده تا بار تورمی ناشی از پرداخت عیدی ها ایجاد نشود. هر سال وقتی عیدی و حقوق آخر سال یکجا پرداخت می شد، مردم مجبور بودند در عرض چند روز منتهی به پایان سال بودجه خود را خرج کنند. این مسئله باعث می شود تا با افزایش تقاضا، قیبمت اجناس و کالاها در عرض چند روز به شدت بالا برود. حالا دولت و نهادهای کارگری تدبیر کرده اند که برای جلوگیری از این مسئله، با فاصله بیشتری از روزهای منتهی به عید نوروز پرداخت شود تا بار افزایش قیمت ها روی خانواده ها فشار نیاورد.

حق مسکن کارگران دو برابر شد

مجلس در بودجه سال 94، حق مسکن هر کارگر را 40 هزار تومان تصویب کرد. این مبلغ در سال گذشته 20 هزار تومان بود. مقرر شده تا این مصوبه برای تایید نهایی به هیات وزیران ارسال و از سال 94 پرداخت شود.

محمدرضا بقاییان، یک عضو شورای عالی کار با اعلام اینکه افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران در جلسه روز سه شنبه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت به تصویب رسیده، می گوید: «این رقم پس از تصویب نهایی دولت از سال 94 پرداخت می شود.»

عیدی کارمندان چقدر است؟

در حالی که رقم عیدی کارگران در سال 93 بین یک میلیون و 218 هزار تومان و یک میلیون و 827 هزار تومان تعیین شده، عیدی کارمندان نسبت به سال گذشته تغییر نخواهد کرد. مبلغ سال گذشته عیدی کارمندان 503 هزار تومان بود. آنطور که دولت در بودجه سال 94 در نظر گرفته، مبلغ عیدی امسال کارمندان دولت نسبت به پارسال تکان نخواهد خورد.

دستمزد کارمندان دولت 14درصد بیشتر می شود

با وجود اینکه شایعات زیادی مبنی بر افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان دولت در سال 94 شنیده می شد، دولت در لایحه بودجه سال آینده، حقوق کارمندان خود را تنها 14 درصد افزایش داده است.

پنجشنبه هفته گذشته وزیر اقتصاد، تورم را 16 درصد اعلام کرد. پیش از آن نیز و در زمانی که لایحه بودجه دولت در آذر ماه تقدیم مجلس شد، مقدار تورم موجود در کشور 17 درصد اعلام شده بود.

دولت معتقداست تورم از حدود 40 درصد در خرداد ماه سال گذشته تا امروز، بیش از 23 درصد کاهش یافت و به 16 درصد رسیده است. پس نیازی نیست وقتی اجناس و کالاهای مورد نیاز مردم بیش از این مقدار گران نمی شوند، حقوق کارمندان 25 درصداضافه شود.

منظور از کارمندان دولت چه کسانی است؟

تا اطلاع ثانوی میزان عیدی پایان سال همه کارمندان دولت اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ 503 هزار تومان تعیین شده است.

روزنامه هفت صبح

منبع: shomanews.com

۱۹ مرداد ۱۳۹۳ ه‍.ش. – زمان واریز یارانه مرداد 93,یارانه مردادماه 93,زمان واریز,یارانهنقدی,زمان پرداخت یارانه,

یارانه مرداد سال 93. … فال روز ۵ اسفند ۹۳ چه چیزی برایتان رقم می زند؟

زمان واریز یارانه های آذر ۹۳ – شیک سایت

shiksite.ir/زمان-واریز-یارانه-های-آذر-۹۳

۱۴ آذر ۱۳۹۳ ه‍.ش. – تاریخ واریز یارانه ها ماه آذر ۹۳ … ۳,اسفند,۱۳۹۳ … برچسب ها : اخبار جدید از یارانه ها, اخبار یارانه ها, اخبار یارانه ها آذر 93, تاریخ واریز پول یارانه آذر۹۳, …

افزایش ۲۰ درصدی حقوق دولتی‌ها/واریز حقوق‌ها از فردا/واریز یارانه

isna.ir/fa/news/…/افزایش-۲۰-درصدی-حقوق-دولتی-ها-واریز-حقوق-ها

۱۴ اسفند ۱۳۹۲ ه‍.ش. – … تاکید کرد که یارانه نقدی خانوارها در ماه فروردین به ماننداسفند به حساب … به پایان نرسیده ولی قانون بودجه ما برای سال 93 مشخص است و امروز نیز …

اس ام اس جدید ۹۴

denjpatugh.ir/

اس ام اس فلسفی و زیبا جدید اسفند ۹۳. اس ام اس جدید. حساب و کتاب دنیا رو که ورق میزدم… از فرمول عدالتش خوشم اومد… هر چیزی رو "بگیری" که پشتش "آه و التماسه".

زمان واریز عیدانه یارانه ای – فان پاتوق

www.funpatogh.com/زمان-واریز-عیدانه-یارانه-ای.html

۱۶ بهمن ۱۳۹۱ ه‍.ش. – عکس های جدید لیلا بلوکات در زمستان 93 … کمک نقدی اولاسفند مانند یارانه واریز می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت که در این جلسه …

یارانه نقدی خانوارها ۲۰ اسفند واریز می‌شود – فارس

www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921213000733

۱۴ اسفند ۱۳۹۲ ه‍.ش. – سخنگوی دولت از واریز یارانه نقدی خانوارها در ۲۰ اسفند خبر داد. … نوبخت همچنین درباره وضعیت حقوق شاغلین و بازنشستگان در سال 93 اظهار داشت: با …

تحصن معلمان در تاریخ ۳ اسفند ۹۳ | جستجو | دانلود اهنگ

acvo.biz/list/تحصن+معلمان+در+تاریخ+۳+اسفند+۹۳.html

پایگاه خبری اسلام اباد ما؛سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام کرد: یارانه نقدی اسفند ماه ۹۳ شب ۲۱ اسفند ۹۳ به حساب … خیرمقدم و عرض تبریک به دانشجو معلمان ورودی۹۳.

جزئیات نحوه ثبت نام یارانه نقدی فروردین ۹۳ | تیپ تاپ

tiptap.ir/9342/جزئیات-نحوه-ثبت-نام-یارانه-نقدی-فروردی.html

۱۲ فروردین ۱۳۹۳ ه‍.ش. – عکسهای زیبا و عاشقانه اسفند ۹۳ … فال روزانه ، جمعه ۱ اماسفند ۹۳ …. زمان ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی از ۲۰ تا آخر فرودین ۹۳ اعلام شد.

جزییات تصمیم یارانه‌ ای برای شب عید مردم/۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار …

www.yjc.ir/…/جزییات-تصمیم-یارانه‌-ای-برای-شب-عید-مردم۱۰۰-تا-۲۰۰-ه…

۵ بهمن ۱۳۹۱ ه‍.ش. – ۲۸ : ۱۳ – چهارشنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۳ …. جزییات تصمیم یارانه‌ ای برای شب عید مردم/۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان برای ۷دهک. همزمان با … مطرح شده تا طرحی که در زمان بررسی قانون هدفمندی یارانه ها در مجلس در سال ۸۸ محل اختلاف بود، بار دیگر مطرح شود.

طنز یارانه نوزادان – مستضعفین تی وی

www.mostazafin.tv/latest-video/video/3035_طنز-یارانه-نوزادان

طنز یارانه نوزادان پنج شنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۳ … توضیحات; کلیدواژه; اشتراک گذاری; ویدئو در سایت شما. طنز عدم پرداخت یارانه نوزادان … ۰۴ اسفند ۹۳- ۱۵۲ بازدید.

یارانه نقدی، فقط تا پایان سال ۹۳ – صراط نیوز

www.seratnews.ir › صفحه نخست › اقتصادی

به‌روز شده در: ۰۷ اسفند ۱۳۹۳ – ۰۶:۰۷ … وی تصر یح کرد: زمان قانونی پرداخت یارانههای نقدی پایان سال 93اعلام شده و پس از آن قطعا مردم با چالش های جدی اقتصادی مواجه خواهند …

کاسب نیوز | شاید در اسفند ماه یارانه نگیرید!

www.kasebnews.ir/?article/6888/cat/1/…

۲۹ بهمن ۱۳۹۳ ه‍.ش. – این سئوالی است که شاید در واریز یارانه ماه پایانی سال 93بتوان با اطمینان پاسخ ان را پیدا کرد. از اجرای مرحله دوم یارانه ها در اردیبهشت 93 زمزمه های حذف …

زمان واریز یارانه شهریور ۹۳ تاریخ ریختن یارانه شهریور | بابام

babam.ir/زمان-واریز-یارانه-شهریور-۹۳-تاریخ-ریختن.html

۱۸ شهریور ۱۳۹۳ ه‍.ش. – یارانه شهریور کی واریز می شود رایانه شهریور 93 روز واریزیارانه های شهریور ماه در چه روزی یارانه های شهریور 93 واریز میشود … سه شنبه , ۵اسفند 1393.

زمان واریز یارانه تیر ماه – شهرخبر

www.shahrekhabar.com/economic/1404192480661333

۱۰ تیر ۱۳۹۳ ه‍.ش. – زمان واریز یارانه تیر ماه. … بر اساس آخرین اعلام ها، یارانه تیرماه ۹۳ ساعت ۲۴ در تاریخ ۲۲ تیر به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. … ۲ اسفند ۹۳ …

هوای نیشابور در ماه اسفند ۹۳ – خبر های روز

poiu.ir/list/هوای+نیشابور+در+ماه+اسفند+۹۳.html

پیش بینی هوای شهرستان نیشابور از مورخ۳۰بهمن الی ۴ اسفند ماه 93 …. پایگاه خبری اسلام اباد ما؛سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام کرد: یارانه نقدی اسفند ماه ۹۳ شب ۲۱اسفند …

یارانه اسفند نودوسه | نام سریال سرنوشت چیست – صفحه اصلی

www.makhzanblog.ir/…/یارانه+اسفند+نودوسه+%۷C+نام+سریال+سرنوش…

قسمت ۱۳ که شروع نیمه دوم سریال است در تاریخ ۱ مارس ۲۰۱۵ برابر با ۱۰ اسفند ۹۳پخش می شود. و مثل همیشه یک روز بعد، یعنی دوشنبه ۱۱ اسفند روی سایت برای دانلود

پاسخ سوال های شما در مورد ثبت نام یارانه | فرهنگ نیوز

www.farhangnews.ir/content/70155

۱۹ فروردین ۱۳۹۳ ه‍.ش. – نحوه ثبت نام یارانه ۹۳ +تصاویر و فیلم · بازمانده های ثبت نامیارانه بخوانند! … مبنای محاسبه آخرین یارانه واریزی مربوط به ۲۲ اسفند سال گذشته است.

زمان واریز یارانه های نقدی اردیبهشت ۹۳ – جوان فا

www.javanfa.ir › عمومی و متفرقه

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ ه‍.ش. – خانه » عمومی و متفرقه » زمان واریز یارانه های نقدی اردیبهشت 93 …. عکس های جدید بهنوش طباطبایی اسفند ۹۳ – سری ۳٫ ۵ اسفند۱۳۹۳ …

جوک جدید – جک خنده دار

jokopic.com/

نوشته شده توسط علی – مدیر سایت در تاریخ : ۴ اسفند ۱۳۹۳ | بازدید: ۱۳۱ مرتبه | بدون نظر از دسته: طنز نوشته های خنده دار, فکاهی. برچسب ها : jok farvardin 94 jok …

یارانه عیدی – تاپ ناز

www.topnaz.com/tag/یارانه-عیدی/

مدل رنگ مو ۲۰۱۵ و 93 … محمد علیپور سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نهم گفت: عیدانه و یارانه اسفند ماه امروز … ۷۰ هزار تومان عیدی خانوارها اول اسفند ماه پرداخت می شود

.

forum.hammihan.com › عمومی و اجتماعی › کار و اقتصاد

۲۸ مرداد ۱۳۹۳ ه‍.ش. – ۲پست – ‏۱ نویسنده

زمان واریز یارانه شهریور 93 اعلام شد بر اساس اعلام سازمان هدفمندی یارانه ها ، یارانه. … ,

یارانه مهر ,یارانه آبان ,یارانه آذر ,یارانه دی ,یارانه بهمن ,یارانه اسفند …

شما از این صفحه ۴ بار بازدید کردید. آخرین بازدید: ۹/۵/۱۴

خداحافظی با یارانه ماهانه!! – شنبه, ۰۲ اسفند ۱۳۹۳ ۲۰:۴۰

www.karimeeh.ir/اقتصادی/۲۰۹۳۲-خداحافظی-با-یارانه-ماهانه.html

۴ روز پیش – زورگیری ٣ موتورسوار از زنان · عناوین روزنامه های امروز/ ۲ اسفند ۹۳ · ایران … همزمان با پاسکاری طرح حذف یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی مردم بین دولت …

جام جم آنلاین-دو سبد کالا در بهمن و اسفند ماه توزیع خواهد شد

www.jamejamonline.ir/NewsPreview/1308117576847257112

۲۴ آذر ۱۳۹۲ ه‍.ش. – آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۷ اسفند 1393 ساعت : ۰۴:۰۰ … نوبخت همچنین گفت: در مورد توزیع سبد کالایی در کنار سایر پرداخت های یارانه ای در سال … گفت: لایحه بودجه سال 93 نوعی بودجه انقباضی واقع بینانه است که در راستای …

نمناک نمناک اخبار اقتصاد زمان واریز یارانه دی ۹۳ – باشگاه مادران

www.madarclub.com/…/نمناک-نمناک-اخبار-اقتصاد-زمان-واریز-یارانه-دی…

بر اساس اعلام سازمان هدفمندی یارانه ها زمان واریز و برداشت یارانه مربوط به دی ماه ۱۳۹۳ … سازمان هدفمند سازی یارانه ها، چهل و هفتمین مرحله یارانه نقدی مربوط به دی ماه 93 همانند ماه های … آرزوی «مرجانه گلچین» در روز تولدش یکشنبه ۳ اسفند۱۳۹۳ ساعت ۰۰:۴۰مرجع.

راهنمای بانکی

banki.ir/

از زمانی که بحث کلید خوردن حذف یارانه ثروتمندان مطرح شده این سوال وجود دارد که مبنای … استخدام های روز- ۶ اسفند ۹۳ · وضعیت طلا، سکه، ارز، بورس در پایان وقت اداری …

منبع: happyiranian.org

عبارات مشایه
مطالب مرتبط :